TopBanners
20/04/2018

Trang nhất » Tin tức sự kiện » Thông tin - thông báo

Kế hoạch triển khai Tuần lễ cao điểm kiểm tra giám sát, tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo biểm đối với học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Thứ tư - 11/05/2016 19:49

  UBND QUẬN HẢI CHÂU                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                            

      Số:     /KH-THVTS                                                                                                   Hải Châu, ngày 07 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Tuần lễ cao điểm kiểm tra giám sát, tăng cường thực hiện

quy định bắt buộc đội mũ bảo biểm đối với học sinh

trường Tiểu học Võ Thị Sáu

 

Thực hiện Công văn số 1549/SGDĐT-CTrTT ngày 05 tháng 05 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châuvề việc “Triển khai Tuần lễ cao điểm kiểm tra giám sát, tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh tiểu học, trường Tiểu học Võ Thị Sáu xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm học sinh trong trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh.

2. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong toàn thành phố Đà Nẵng nói chung và trường Tiểu học Võ Thị Sáunói riêng.

3. Thực hiện thắng lợi năm An toàn giao thông 2016 của thành phố.

II. YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc kế hoạch hành động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2016 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động, cha mẹ học sinhvà học sinh trong trường.

2. Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy định về đội mũ bảo hiểm trong học sinh.

3. Đến ngày 10 tháng 05 năm 2016 có 100% học sinh trường Tiểu học Võ Thị sáu đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông; đảm bảo duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh một cách bền vững.

4. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành được thói quen đội mũ bảo hiểm, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Nhà trường

- Ban an toàn giao thông của trường lập kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể cho CB GV NV trong cuộc họp Hội đồng sư phạm. Lập kế hoạch kiểm tra việc đội

mũ bảo hiểm của học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy và xe máy điện.

- Kiện toàn tổ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh năm 2016 tại trường học. Hiệu trưởng phân

công Phó Hiệu trưởng phụ trách HĐ NGLL làm Tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc quy định bắt buộc đội mũ bảo biểm đối với học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu; phân công trách nhiệm cụ thể cho Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách đội thường xuyên kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm của học sinh

- Đưa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh trong trường vào một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua của các lớp học hàng tuần (mỗi HS vi phạm không đội mũ bảo hiểm bị trừ 5 điểm thi đua của lớp).

- Treo băng rôn, đăng tin lên trang Web của nhà trường tuyên truyền việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

2. Các tổ chức đoàn thể (Chi Đoàn, Liên đội)

- Thực hiện chương trình phát thanh măng non tuyên truyền, phổ biến giáo dục học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Củng cố đội thiếu niên xung kích, đội Sao đỏ trong trường để thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ học sinh vào đầu và cuối mỗi buổi học.

3. Các tổ chuyên môn

- Tổ trưởng chuyên môn thống nhất nội dung giảng dạy và lồng ghép giáo dục ATGT cho học sinh của tổ mình.

- Giáo viên chủ nhiệm dán pa nô, áp phích tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm trong lớp học, hướng dẫn cho học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, hàng ngày dành 2 phút để giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trước giờ ra về và đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.

- Tuyên truyền cho học sinh các Thông điệp truyền thông

+ Thông điệp chung: Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

+ Trong gia đình: Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ.

+ Trong nhà trường: Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện.

Trên đây là kế hoạch Triển khai Tuần lễ cao điểm kiểm tra giám sát, tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo biểm đối với học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu, đề nghị các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

            Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- BCH Công đoàn

- Chi đoàn

- TPT đội                                                                                                                                                                    Phan Thị Thu Lan

- TTCM                                       

- Website trường;

- Lưu: VT, HĐNG.

 

Thời khóa biểu

Hình ảnh hoạt động nhà trường

Liên kết link

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 122
  • Tháng hiện tại: 2341
  • Tổng lượt truy cập: 104171