Wednesday, 06/07/2022 - 16:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Video Hội thi “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” Năm học 2020 – 2021

Tiết mục múa tập thể lớp 1/1

Tiết mục múa tập thể lớp 1/2

Tiết mục múa tập thể lớp 1/3

Tiết mục múa tập thể lớp 1/4

Tiết mục múa tập thể lớp 1/5

Tiết mục múa tập thể lớp 1/6

Tiết mục múa tập thể lớp 2/1

Tiết mục múa tập thể lớp 2/2

Tiết mục múa tập thể lớp 2/3

Tiết mục múa tập thể lớp 2/4

Tiết mục múa tập thể lớp 2/5

Tiết mục múa tập thể lớp 3/1

Tiết mục múa tập thể lớp 3/2

Tiết mục múa tập thể lớp 3/3

Tiết mục múa tập thể lớp 3/4

Tiết mục múa tập thể lớp 3/5

Tiết mục múa tập thể lớp 4/1

Tiết mục múa tập thể lớp 4/2

Tiết mục múa tập thể lớp 4/3

Tiết mục múa tập thể lớp 4/4

Tiết mục múa tập thể lớp 4/5

Tiết mục múa tập thể lớp 5/1

Nghi thức tập thể lớp 5/1

Tiết mục múa tập thể lớp 5/2

Nghi thức tập thể lớp 5/2

Tiết mục múa tập thể lớp 5/3

Nghi thức tập thể lớp 5/3

Nghi thức tập thể lớp 5/4

Nghi thức tập thể lớp 5/4

Nghi thức tập thể lớp 5/4

Tiết mục múa tập thể lớp 5/4

 

 

Video liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website