Friday, 05/06/2020 - 02:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN  HẢI CHÂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SẤU

                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /H-THVTS

               Hải Châu, ngày 12  tháng 9  năm 2015

 

 

 

 

 

 

                                 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC

                                               NĂM HỌC 2015 - 2016

     Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;

     Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quyết định ban hành quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục;

     Căn cứ vào Chương trình “Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá” tại TP Đà Nẵng đã được lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt cùng với kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá ở TP Đà Nẵng ngày 22/2/2010.  

    Nhà trường, Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCSHCM trường Tiểu học Võ Thị Sáu  xây dựng kế hoạch thực hiện “Xây dựng trường học không khói thuốc” năm học 2015 -2016như sau:

    1/ Mục tiêu:

    -Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giúp CB-GV-CNV và học sinh nhận thức đầy đủ về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người.

    -Xây dựng môi trường làm việc và giảng dạy không khói thuốc lá, góp phần tạo nếp sống văn minh, lịch sự cho CB-GV-CNV, học sinh và PHHS; nhằm tạo môi trường sống, môi trường làm việc trong lành tại cơ quan đơn vị trường học.

    -Nêu cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho mọi đối tượng.

    -CBGVNV và học sinh đều cần có biện pháp tuyên truyền thiết thực và hiệu quả.

       2/ Tiêu chí “Xây dựng trường học không khói thuốc”

       2.1. Xây dựng nội quy, quy định cấm hút thuốc lánơi làm việc để CBGVNV, PHHS, khách đến làm việc tại trường thực hiện.

       2.2. Tuyên truyền cho CBGVNV, HS và PHHSvề tác hại của thuốc láđối với sức khoẻ, kinh tế và môi trường.  

       2.3. Phổ biến các chính sách của Nhà nước về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên, CNGVNV.

       2.4. Tổ chức lễ phát động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc để CBGVNV cam kết hưởng ứng.

       2.5. Gắn biển báo "Cấm hút thuốc" tại những địa điểm dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, lối đi để mọi người thực hiện.

       2.6. Không có hiện tượng mua, bán, sản xuất thuốc lá trong trường học.

       2.7. Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ từ các công ty thuốc lá hoặc các tổ chức có quan hệ với công ty thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.

      3/ Kế hoạch thực hiện:

      3.1. Tổ chức:

      * Ban chỉ đạo:

      - Thành lập ban chỉ đạo “Xây dựng trường học không khói thuốc”gồm Hiệu trưởng làm trưởng ban, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, NV Y tế Học đường. Qua đó thảo luận, bàn bạc thống nhất đề ra những chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nội dung do nhà trường và các cấp đề ra.

     - Phối hợp các lực lượng ngoài nhà trường: chính quyền địa phương, Đoàn TNCS HCM địa phương, Hội PHHS tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng mô hình trường học không khói thuốc.

     *Thời gian thực hiện  và kiểm tra, đánh giá:Thời gian thực hiện xuyên suốt cả năm học. Kiểm tra, đánh giá tiến hành kết hợp với sơ kết, tổng kết theo hai giai đoạn thi đua trong năm học và rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổng kết..

      3.2. Nội dung hoạt động cụ thể:

 

THỜI GIAN

KẾ HOẠCH CBVC

THỰC HIỆN

  

Từ

25/08/2015

 đến

20/10/2015

- Nghiên cứu văn bản.

- Ra quyết định, chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền trong CBVC và học sinh.

- Triển khai lập kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn chương trình “Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc”.

- Điều tra, thống kê thực trạng và đăng ký không hút thuốc lá trong trường học.

- Theo dõi việc thực hiện.

Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban.

 

 PHT

 PHT

 

Ban Chỉ đạo

 

Ban Chỉ đạo.

  Từ

20/10/2015

 đến

30/11/2015

- Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thấy tác hại của thuốc lá đối với môi trường.

- Xây dựng và áp dụng nội quy thi đua trong đội ngũ CBVC.

- Kiểm tra và đánh giá lần 1 việc thực hiện chương trình.

Ban Chỉ đạo.

 

 PHT

 

Ban Chỉ đạo.

Từ

01/12/2015

 đến

30/12/2015

- Tiếp tục tuyên truyền chương trình “Xây dựng trường học không khói thuốc” để được thực hiện lâu dài.

 

- Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chương trình.

Ban Chỉ đạo.

 

 Ban Chỉ đạo.

Từ

01/01/2016

 đến

31/01/2016

- Tuyên truyền chỉ đạo đánh giá thi đua hkI trong CBVC.

- Kiểm tra và đánh giá lần 2.

- Sơ kết chương trình.

- Báo cáo tổng hợp với Phòng, Sở. 

 

Trưởng  ban. 

Ban Chỉ đạo.

Trưởng  ban.

 PHT

 Từ

01/02/2016

 đến

28/02/2016

- Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo chương trình”xây dựng trường học không khói thuốc” trong HK2, cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn..

- Kiểm tra và đánh giá .

Trưởng  ban.

 

 

Ban Chỉ đạo.

Từ 01/03

đến

31/03/2016

- Tuyên truyền, chỉ đạo.

- Kiểm tra và đánh giá lần 3.

 

Trưởng  ban.

Ban chỉ đạo.

 

Từ01/04

đến

15/04/2016

- Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo .

- Kiểm tra và đánh giá .

 

Trưởng  ban. 

Ban chỉ đạo.

 

 Từ

15/04/2016

 đến

30/04/2016

- Tuyên truyền, chỉ đạo.

- Kiểm tra và đánh giá lần 4.

- Tổng kết chương trình “Xây dựng trường học không thuốc lá” trong đội ngũ CBVC tại đơn vị, có tuyên dương khen thưởng cá nhân và tập thể đạt “Tổ không có khói thuốc”.

- Báo cáo tổng hợp với Phòng, Sở

Trưởng  ban.

Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo

 

 

 

 PHT

Tháng 5/2015

- Tham gia tổng kết chương trình “Xây dựng trường học không khói thuốc” trong CBCCVC do Sở GD&ĐT hoặc Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

- Xây dựng tham luận để b/c.

Ban chỉ đạo

 

 

Ban chỉ đạo 

Kết quả

khen thưởng

Trong CBCCVC:

- Cá nhân (2 cá nhân tiêu biểu)

- Tập thể: (2 tổ tiêu biểu)

Nhà trường và Công đoàn CS.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Q. Hải Châu (B/c);

- Lưu: VT, Ban HĐNGLL.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phan Thị Thu Lan

Nguồn: vothisaudn.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 107
Tháng 06 : 516
Năm 2020 : 57.345