Monday, 26/08/2019 - 00:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

THỜI KHÓA BIỂU 2015 - 2016. ( Tổ 3 - Tổ 4 - Tổ 5 )

TRƯỜNG: TH VÕ THỊ SÁU                                                             THỜI KHÓA BIỂU

               Tổ 3                                                                                NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                                                                         (Bắt đầu thực hiện: Thứ hai, 24/8/2015)

 

 

Thứ

 

Sáng/

Chiều

Tiết

Lớp 3/1

Lớp 3/2

Lớp 3/3

Lớp 3/4

Lớp 3/5

 

Hai

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

3

TĐ-KC

TĐ-KC

TĐ-KC

TĐ-KC

TĐ-KC

 

4

TĐ-KC

TĐ-KC

TĐ-KC

TĐ-KC

TĐ-KC

 

Chiều

1

T. Việt(TC)

TN-XH

Đạo đức

Đạo đức

ANH VĂN

 

2

Toán(TC)

ANH VĂN

Toán(TC)

Tập viết

Chính tả

 

3

TN-XH

ANH VĂN

Toán(TH)

Toán(TH)

Toán(TC)

 

 

Ba

Sáng

1

Tập đọc

TN-XH

Tập đọc

Tập đọc

ANH VĂN

 

2

Toán

Tập đọc

Toán

Â.NHẠC

ANH VĂN

 

3

Chính tả

Toán

TN-XH

ANH VĂN

Â.NHẠC

 

4

Toán(TH)

Chính tả

ANH VĂN

Toán

Toán

 

Chiều

1

THỂ DỤC

Tập viết

Chính tả

L.từ và câu

TIN HỌC

 

2

TN-XH

Toán(TC)

Toán(TC)

T.Việt(TC)

THỂ DỤC

 

3

TIN HỌC

T.Việt(TC)

T.Việt(TC)

Toán(TC)

TN-XH

 

 

Sáng

1

Toán

Â.NHẠC

Toán

Toán

Tập đọc

 

2

M.THUẬT

THỂ DỤC

L.từ và câu

Chính tả

Toán

 

3

L.từ và câu

Toán

TIN HỌC

M.THUẬT

L.từ và câu

 

4

Tập viết

TIN HỌC

M.THUẬT

ANH VĂN

Tập viết

 

Chiều

1

Â. NHẠC

T.CÔNG

ANH VĂN

THỂ DỤC

T. Việt(TC)

 

2

ANH VĂN

M.THUẬT

ANH VĂN

TN-XH

Toán(TC)

 

3

ANH VĂN

TIN HỌC

Â.NHẠC

T.CÔNG

Toán(TH)

 

 

Năm

Sáng

1

TIN HỌC

Toán

Toán

Toán

Toán

 

2

Toán

THỂ DỤC

Chính tả

TIN HỌC

Chính tả

 

3

Chính tả

L.từ và câu

TIN HỌC

Chính tả

M.THUẬT

 

4

Đạo đức

Chính tả

Tập viết

T.Việt(TC)

Đạo đức

 

Chiều

1

THỦ CÔNG

Đạo đức

ANH VĂN

TIN HỌC

THỂ DỤC

 

2

T. Việt(TC)

Toán(TC)

T.CÔNG

ANH VĂN

TIN HỌC

 

3

Toán(TC)

Toán(TH)

THỂ DỤC

ANH VĂN

T.CÔNG

 

 

Sáu

Sáng

1

THỂ DỤC

ANH VĂN

TN-XH

Toán

Toán

 

2

Toán

ANH VĂN

THỂ DỤC

Tập làm văn

Tập làm văn

 

3

ANH VĂN

Toán

Toán

THỂ DỤC

TN-XH

 

4

ANH VĂN

Tập làm văn

Tập làm văn

TN-XH

ANH VĂN

 

Chiều

1

Tập làm văn

T.Việt(TC)

T.Việt(TC)

T.Việt(TC)

T.Việt(TC)

 

2

Shtt(CĐ)

Shtt(CĐ)

Shtt(CĐ)

Shtt(CĐ)

Shtt(CĐ)

 

3

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

 

 

 

 

22 tiết

22 tiết

22 tiết

22 tiết

22 tiết

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                              Phan Thị Thu Lan

 

 

TRƯỜNG: TH VÕ THỊ SÁU                                                               THỜI KHÓA BIỂU

               Tổ 4                                                                                  NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                                                                            (Bắt đầu thực hiện: Thứ hai, 24/8/2015)

 

 

Thứ

 

Sáng/

Chiều

Tiết

Lớp 4/1

Lớp 4/2

Lớp 4/3

 

 

 

Hai

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

 

 

3

Toán

Toán

Toán

 

 

 

4

K.chuyện

K.chuyện

K.chuyện

 

 

 

Chiều

1

Chính tả

TIN HỌC

ANH VĂN

 

 

 

2

T.Việt(TC)

Chính tả

TIN HỌC

 

 

 

3

TIN HỌC

T.Việt(TC)

ĐỊA LÝ

 

 

 

 

Ba

Sáng

1

LT và câu

Tập đọc

LT và câu

 

 

 

2

Toán

Toán

Toán

 

 

 

3

Khoa học

LT và câu

LỊCH SỬ

 

 

 

4

Đạo đức

M.THUẬT

Chính tả

 

 

 

Chiều

1

LỊCH SỬ

Â.NHẠC

Khoa học

 

 

 

2

TIN HỌC

ANH VĂN

T.Việt(TC)

 

 

 

3

ANH VĂN

THỂ DỤC

Toán (TC)

 

 

 

 

Sáng

1

Tập đọc

ANH VĂN

Toán

 

 

 

2

ANH VĂN

TIN HỌC

Tập l.văn

 

 

 

3

Â.NHẠC

LỊCH SỬ

ANH VĂN

 

 

 

4

K.THUẬT

Toán

ANH VĂN

 

 

 

Chiều

1

Toán

Tập l.văn

THỂ DỤC

 

 

 

2

Tập l.văn

K.THUẬT

Â.NHẠC

 

 

 

3

Toán (TC)

ĐỊA LÝ

M.THUẬT

 

 

 

 

Năm

Sáng

1

THỂ DỤC

ANH VĂN

Tập đọc

 

 

 

2

ĐỊA LÝ

ANH VĂN

Toán

 

 

 

3

LT và câu

THỂ DỤC

ANH VĂN

 

 

 

4

Toán

Toán

THỂ DỤC

 

 

 

Chiều

1

ANH VĂN

LT và câu

Đạo đức

 

 

 

2

ANH VĂN

Khoa học

LT và câu

 

 

 

3

M.THUẬT

Toán (TC)

T.Việt(TC)

 

 

 

 

Sáu

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

 

 

 

2

Tập l.văn

Tập l.văn

Tập l.văn

 

 

 

3

Khoa học

Khoa học

TIN HỌC

 

 

 

4

THỂ DỤC

Đạo đức

K.THUẬT

 

 

 

Chiều

1

T.Việt(TC)

T.Việt(TC)

Khoa học

 

 

 

2

Toán (TC)

Toán (TC)

Toán (TC)

 

 

 

3

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

 

 

 

 

 

 

22 tiết

22 tiết

22 tiết

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                              Phan Thị Thu Lan

 

 

TRƯỜNG: TH VÕ THỊ SÁU                                                                 THỜI KHÓA BIỂU

               Tổ 5                                                                                    NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                                                                          (Bắt đầu thực hiện: Thứ hai, 24/8/2015)

 

 

Thứ

 

Sáng/

Chiều

Tiết

Lớp 5/1

Lớp 5/2

Lớp 5/3

 

 

 

Hai

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

2

Toán

Toán

Toán

 

 

 

3

Tập đọc

M.THUẬT

Tập đọc

 

 

 

4

M.THUẬT

Tập đọc

Đạo đức

 

 

 

Chiều

1

Chính tả

ĐỊA LÝ

Chính tả

 

 

 

2

Đạo đức

ANH VĂN

Toán(TC)

 

 

 

3

Toán(TC)

ANH VĂN

T.Việt(TC)

 

 

 

 

Ba

Sáng

1

THỂ DỤC

K.THUẬT

Toán

 

 

 

2

LỊCH SỬ

THỂ DỤC

K.THUẬT

 

 

 

3

Toán

Toán

THỂ DỤC

 

 

 

4

L.từ và câu

L.từ và câu

LỊCH SỬ

 

 

 

Chiều

1

ANH VĂN

Chính tả

L.từ và câu

 

 

 

2

ANH VĂN

T.Việt(TC)

M.THUẬT

 

 

 

3

Â.NHẠC

Toán(TC)

ANH VĂN

 

 

 

 

Sáng

1

Toán

Tập đọc

ANH VĂN

 

 

 

2

Tập đọc

Toán

ANH VĂN

 

 

 

3

ANH VĂN

Tập l.văn

Tập đọc

 

 

 

4

Tập l.văn

K.học

Toán

 

 

 

Chiều

1

ĐỊA LÝ

TIN HỌC

Tập l. văn

 

 

 

2

TIN HỌC

THỂ DỤC

K.học

 

 

 

3

THỂ DỤC

ANH VĂN

Toán(TC)

 

 

 

 

Năm

Sáng

1

K.THUẬT

Toán

Toán

 

 

 

2

Toán

L.từ và câu

L.từ và câu

 

 

 

3

L.từ và câu

Â.NHẠC

K.học

 

 

 

4

K.học

Đạo đức

Kể chuyện

 

 

 

Chiều

1

Kể chuyện

K.học

THỂ DỤC

 

 

 

2

Toán(TC)

Toán(TC)

Â.NHẠC

 

 

 

3

T.Việt(TC)

T.Việt(TC)

TIN HỌC

 

 

 

 

Sáu

Sáng

1

TIN HỌC

LỊCH SỬ

ANH VĂN

 

 

 

2

ANH VĂN

TIN HỌC

Toán

 

 

 

3

Toán

ANH VĂN

ĐỊA LÝ

 

 

 

4

Tập l.văn

Toán

TIN HỌC

 

 

 

Chiều

1

K.học

Tập l.văn

Tập l.văn

 

 

 

2

T.Việt(TC)

Kể chuyện

T.Việt(TC)

 

 

 

3

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

 

 

 

 

 

 

22 tiết

22 tiết

22 tiết

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                              Phan Thị Thu Lan

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 22
Tháng 08 : 1.001
Năm 2019 : 13.115