Friday, 18/10/2019 - 21:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

THỜI KHÓA BIỂU 2015 - 2016. ( Tổ Bộ môn - Tổ 1 - Tổ 2 )

Thời khóa biểu năm học 2015-2016

TRƯỜNG: TH VÕ THỊ SÁU                                                          THỜI KHÓA BIỂU

               Bộ môn                                                                      NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                                                                       (Bắt đầu thực hiện: Thứ hai, 24/8/2015)

 

Thứ

 

Sáng/

Chiều

Tiết

Mỹ thuật

(Thủy)

Tin học

(Vũ)

Âm nhạc

(Phương)

Thể dục

(Ba)

Thể dục

(Oanh)

T. Anh

(Khánh)

T. Anh

(Hồng)

T. Anh

(Trường)

Hai

Sáng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5/2

 

 

 

 

 

 

 

4

5/1

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

1/3

4/2

1/2

1/5

2/4

4/3

3/5

2/2

2

1/5

4/3

1/3

1/2

2/3

3/2

5/2

2/1

3

1/2

4/1

1/5

1/3

2/1

3/2

5/2

2/4

 

Ba

Sáng

1

 

 

2/5(TC)

5/1

 

 

3/5

1/1

2

2/3

 

3/4

5/2

 

 

3/5

1/6

3

1/4

 

3/5

5/3

 

 

3/4

 

4

4/2

 

 

1/6

 

 

3/3

1/4

Chiều

1

2/1

3/5

4/2

1/4

3/1

TH.1/2

5/1

2/3

2

5/3

4/1

1/4

1/2

3/5

4/2

5/1

2/5

3

2/2

3/1

5/1

4/2

2/5

4/1

5/3

1/2

 

Sáng

1

 

 

3/2

 

2/2

4/2

5/3

2/1

2

3/1

4/2

1/1

 

3/2

4/1

5/3

2/2

3

3/4

3/3

4/1

 

2/5

4/3

5/1

2/4

4

3/3

3/2

1/6

 

ÂNTC.1/2

4/3

3/4

 

Chiều

1

1/1

5/2

3/1

4/3

3/4

 

3/3

1/3

2

3/2

5/1

4/3

5/2

1/5

3/1

3/3

1/1

3

4/3

3/2

3/3

5/1

1/1

3/1

5/2

1/5

 

Năm

Sáng

1

 

3/1

2/3

4/1

2/1

4/2

 

 

2

 

3/4

2/1

1/3

3/2

4/2

 

 

3

3/5

3/3

5/2

4/2

2/2

4/3

 

2/3

4

2/4

TH.1/5

2/2

4/3

2/3

 

 

1/2

Chiều

1

1/6

3/4

2/5

5/3

3/5

4/1

3/3

1/4

2

2/5

3/5

5/3

1/4

2/4

4/1

3/4

1/6

3

4/1

5/3

2/4

1/6

3/3

TH 2/1

3/4

2/5

 

Sáu

Sáng

1

 

5/1

 

 

3/1

3/2

5/3

 

2

 

5/2

 

1/1

3/3

3/2

5/1

 

3

 

4/3

 

TH.1/4

3/4

3/1

5/2

1/5

4

 

5/3

 

4/1

 

3/1

3/5

1/3

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 tiết

23 tiết

23 tiết

23 tiết

23 tiết

22 tiết

23 tiết

22 tiết

               

 

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                Phan Thị Thu Lan

 

 

TRƯỜNG: TH VÕ THỊ SÁU                                                            THỜI KHÓA BIỂU

               Bộ môn                                                                         NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                                                                           (Bắt đầu thực hiện: Thứ hai, 24/8/2015)

 

Thứ

 

Sáng/

Chiều

 

TN-XH

Cô 1

Thủ công,

Kỹ thuật

Cô 2

ĐL-LS-ĐĐ

Cô 3

SHTT-ÂN

Cô 4

Â. Nhạc TC

Cô Nga

Đạo đức C.Nguyên

Hai

Sáng

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

3/2

1/1

ĐL.5/2

TH 2/1

2/3

 

2

2/2

1/6

TH.1/1

SHTT.2/5

2/4

 

3

3/1

1/4

ĐL.4/3

TH.2/3

2/2

 

 

Ba

Sáng

1

3/2

5/2

 

 

 

 

2

TH.1/3

5/3

LS.5/1

 

 

 

3

3/3

TH 1/6

LS.4/3

ÂN(TC)1/2

 

 

4

2/3

2/4

LS.5/3

TH.2/2

 

 

Chiều

1

2/5

2/2

LS.4/1

TH.1/2

 

 

2

3/1

2/3

 

SHTT.2/2

 

 

3

3/5

2/1

ĐĐ.1/4

SHTT.2/3

 

 

 

Sáng

1

 

 

ĐĐ.1/3

 

 

 

2

1/4

1/3

TH.2/4

 

 

 

3

1/5

 

LS 4/2

 

 

 

4

2/4

4/1

ĐĐ.1/5

 

 

 

Chiều

1

1/6

3/2

Đ Lý 5/1

SHTT.2/1

1/5

 

2

3/4

4/2

ĐĐ.1/6

SHTT.2/4

1/3

 

3

1/3

3/4

ĐLÝ 4/2

TH.2/3

1/6

 

 

Năm

Sáng

1

 

5/1

 

 

 

 

2

 

2/5

LSU 4/1

TH.2/1

 

 

3

 

1/2

 

 

 

 

4

 

1/3

 

TH.2/5

 

 

Chiều

1

1/2

3/1

ĐĐ.1/1

TH. 2/4

2/1

 

2

2/1

3/3

ĐĐ.1/2

ÂN(TC)1/1

 

 

3

1/1

3/5

 

ÂN(TC)1/4

 

 

 

Sáu

Sáng

1

3/3

 

LS.5/2

SHTT.1/1

 

2/1

2

Đ.đức 2/5

 

 

SHTT.1/2

 

2/2

3

3/5

1/5

LS.5/3

SHTT.1/3

 

2/3

4

3/4

4/3

TH.2/5

SHTT.1/4

 

2/4

Chiều

1

 

 

TH.2/4

SHTT.1/6

 

 

2

 

 

TH.2/2

SHTT.1/5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 tiết

23 tiết

23 tiết

22 tiết

7 tiết

4 tiết

          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                             Phan Thị Thu Lan

 

 

TRƯỜNG: TH VÕ THỊ SÁU                                                                 THỜI KHÓA BIỂU

               Tổ 1                                                                                   NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                                                                     (Bắt đầu thực hiện: Thứ hai, 24/8/2015)

 

Thứ

 

Sáng/

Chiều

Tiết

Lớp 1/1

Lớp 1/2

Lớp 1/3

Lớp 1/4

Lớp 1/5

Lớp 1/6

Hai

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

4

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Chiều

1

T.CÔNG

Â. NHẠC

M.THUẬT

Toán (TC)

THỂ DỤC

Toán (TC)

2

TỰ HỌC

THỂ DỤC

Â. NHẠC

T.Việt(TC)

M.THUẬT

T. CÔNG

3

Toán (TC)

M.THUẬT

THỂ DỤC

T. CÔNG

Â. NHẠC

Phụ đạo

 

Ba

Sáng

1

ANH VĂN

Học vần

Toán

Học vần

Học vần

Toán

2

Toán

Học vần

TỰ HỌC

Học vần

Học vần

ANH VĂN

3

Học vần

Toán

Học vần

M.THUẬT

Toán

TỰ HỌC

4

Học vần

Toán (TC)

Học vần

ANH VĂN

Phụ đạo

THỂ DỤC

Chiều

1

T.Việt(TC)

TỰ HỌC

T.Việt(TC)

THỂ DỤC

Toán (TC)

Học vần

2

Phụ đạo

THỂ DỤC

Phụ đạo

Â. NHẠC

T.Việt(TC)

Học vần

3

Tự học

ANH VĂN

Tự học

ĐẠO ĐỨC

Tự học

T.Việt(TC)

 

Sáng

1

Toán

Học vần

ĐẠO ĐỨC

Toán

Học vần

Học vần

2

ÂM NHẠC

Học vần

T. CÔNG

TN-XH

Học vần

Học vần

3

Học vần

ÂN(TC)

Học vần

Học vần

TN-XH

Toán

4

Học vần

Toán

Học vần

Học vần

ĐẠO ĐỨC

Â. NHẠC

Chiều

1

M.THUẬT

T.Việt(TC)

ANH VĂN

Toán(TC)

ÂN(TC)

TN-XH

2

ANH VĂN

Phụ đạo

ÂN(TC)

T.Việt(TC)

THỂ DỤC

ĐẠO ĐỨC

3

THỂ DỤC

Tự học

TN-XH

Phụ đạo

ANH VĂN

ÂN(TC)

 

Năm

Sáng

1

Học vần

Học vần

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

2

Học vần

Học vần

THỂ DỤC

Học vần

Học vần

Học vần

3

Toán

T. CÔNG

Học vần

Toán

Toán

T.Việt (TC)

4

T.Việt(TC)

ANH VĂN

Học vần

Tự học

TỰ HỌC

Tự học

Chiều

1

ĐẠO ĐỨC

TN-XH

Toán (TC)

ANH VĂN

Toán(TC)

M.THUẬT

2

ÂN(TC)

ĐẠO ĐƯC

T.Việt(TC)

THỂ DỤC

T.Việt(TC)

ANH VĂN

3

TN-XH

Toán (TC)

Tự học

ÂN(TC)

Tự học

THỂ DỤC

 

Sáu

Sáng

1

SHTT(CĐ)

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

2

THỂ DỤC

SHTT(CĐ)

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

3

Học vần

Học vần

SHTT(CĐ)

TỰ HỌC

ANH VĂN

Toán

4

Học vần

Học vần

ANH VĂN

SHTT(CĐ)

Toán

Tự học

Chiều

1

Toán

T.Việt(TC)

Toán

Toán

T. CÔNG

SHTT(CĐ)

2

Tự học

Tự học

Toán(TC)

Tự học

SHTT(CĐ)

Toán(TC)

3

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                             Phan Thị Thu Lan

 

 

TRƯỜNG: TH VÕ THỊ SÁU                                                    THỜI KHÓA BIỂU

               Tổ 2                                                                      NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                                                                (Bắt đầu thực hiện: Thứ hai, 24/8/2015)

 

Thứ

 

Sáng/

Chiều

Tiết

Lớp 2/1

Lớp 2/2

Lớp 2/3

Lớp 2/4

Lớp 2/5

 

Hai

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

3

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

4

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

Chiều

1

TỰ HỌC

ANH VĂN

ÂN(TC)

THỂ DỤC

Kể chuyện

 

2

ANH VĂN

TN-XH

THỂ DỤC

ÂN(TC)

SHTT(CĐ)

 

3

THỂ DỤC

ÂN(TC)

TỰ HỌC

ANH VĂN

T.Việt(TC)

 

 

Ba

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

ÂN(TC)

 

2

Chính Tả

Chính tả

M.THUẬT

Chính tả

Toán

 

3

Kể chuyện

Kể chuyện

Chính tả

Kể chuyện

Chính tả

 

4

Toán(TH)

TỰ HỌC

TN-XH

T.CÔNG

Tập Viết

 

Chiều

1

M.THUẬT

T. CÔNG

ANH VĂN

Toán (TC)

TN-XH

 

2

T.Việt(TC)

SHTT(CĐ)

T.CÔNG

Toán (TH)

ANH VĂN

 

3

T.CÔNG

M.THUẬT

SHTT(CĐ)

T.Việt(TC)

THỂ DỤC

 

 

Sáng

1

ANH VĂN

THỂ DỤC

Toán

Tập đọc

Tập đọc

 

2

Toán

ANH VĂN

Tập đọc

Toán

Toán

 

3

Tập đọc

Toán

L.từ và câu

ANH VĂN

THỂ DỤC

 

4

L.từ và câu

Tập đọc

Kể chuyện

TN-XH

L.từ và câu

 

Chiều

1

SHTT(CĐ)

L.từ và câu

T.Việt(TC)

L.từ và câu

Toán(TH)

 

2

Tập viết

T.Việt (TC)

Toán(TH)

SHTT(CĐ)

Toán(TC)

 

3

Toán(TC)

Toán (TH)

TỰ HỌC

Toán(TC)

Toán(TC)

 

 

Năm

Sáng

1

Toán

THỂ DỤC

Â.NHAC

Toán

Toán

 

2

Chính tả

ÂM NHẠC

Toán

Chính tả

T.CÔNG

 

3

THỂ DỤC

Toán

ANH VĂN

Tập viết

Chính tả

 

4

ÂM NHẠC

Chính tả

THỂ DỤC

M.THUẬT

TỰ HỌC

 

Chiều

1

ÂN(TC)

Tập viết

Chính tả

TỰ HỌC

Â.NHẠC

 

2

TN-XH

T.Việt(TC)

Tập viết

THỂ DỤC

M.THUẬT

 

3

TỰ HỌC

Toán(TC)

Toán(TC)

Â.NHẠC

ANH VĂN

 

 

Sáu

Sáng

1

ĐẠO ĐỨC

Toán

Toán

Toán

Toán

 

2

Toán

ĐẠO ĐỨC

T.làm văn

T.làm văn

T.làm văn

 

3

T.làm văn

T.làm văn

ĐẠO ĐỨC

T.Việt(TH)

ĐẠO ĐỨC

 

4

T.Việt(TH)

T.Việt(TH)

T.Việt(TH)

ĐẠO ĐỨC

TỰ HỌC

 

Chiều

1

Toán (TC)

Toán (TC)

Toán (TC)

TỰ HỌC

Toán (TC)

 

2

T.Việt(TC)

TỰ HỌC

T.Việt(TC)

Toán (TC)

T.Việt(TH)

 

3

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

Sinh hoạt tt

 

 

 

 

22 tiết

22 tiết

22 tiết

22 tiết

22 tiết

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                             Phan Thị Thu Lan

Nguồn: vothisaudn.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 42
Tháng 10 : 843
Năm 2019 : 18.293